Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА RezervniChasti.com

I. Общи условия

RezervniChasti.com е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на авточасти и автоаксесоари по каталог на ниски цени. Доставката е по куриер до всяка точка в страната.
RezervniChasti.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден RezervniChasti.com ще уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката RezervniChasti.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от RezervniChasti.com на заявление за покупка попълнено правилно от Клиента. RezervniChasti.com се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, заедно с дължимите преки и косвени данъци, да достави на Клиента закупената стока. При посочване на неверни и/или непълни данни от Клиента, RezervniChasti.com не носи отговорност. Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. Договорът обвързва RezervniChasti.com за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
Всички цени са в български левове с включен ДДС.

Права и задължения на страните

RezervniChasti.com се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
да достави в срок заявената за покупка стока
да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Гарантираме, че всички продукти са нови, неупотребявани и запечатани от производителя.

Клиентът се задължава

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
да плати цената на стоката;
да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, RezervniChasti.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие RezervniChasti.com си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

Лични данни

RezervniChasti.com защитава личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, RezervniChasti.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
RezervniChasti.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: inn-auto@abv.bg.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

RezervniChasti.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
RezervniChasti.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Отговорност

RezervniChasti.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които RezervniChasti.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на RezervniChasti.com.

Спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на RezervniChasti.com, съобразно българското законодателство.

II. Гаранционни условия

Фирма RezervniChasti.com предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани:
адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока
гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
гаранционен срок на закупената стока

III. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от : лош транспорт, съхранение, неправилна експлоатация или опит за ремонт от страна на Клиента.

RezervniChasti.com си запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите продукти, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.

Comments are closed.

 • Rezervnichasti.com

  Онлайн магазин и каталог за авточасти за всички видове автомобили, както и аксесоари за тях. Rezervnichasti.com е уебсайт на АУТОХИТ КАЗАНЛЪК ЕООД. Фирмата е специализирана в търговията с авточасти и автоаксесоари от 1990 година насам. При нас може да поръчате всички видове авточасти, като ние може да ви ги изпратим до всяка точка от страната с някоя от куриерските фирми и с наложен платеж.
 • Изпрати запитване

  Име

  Email

  Търся?

  По-подробно • Вижте ни във facebook

 • Контакти

  "АУТОХИТ КАЗАНЛЪК" ЕООД
  ЕИК: 123739033
  ЗДДС: BG123739033
  МОЛ: Иван Неделчев
  Казанлък 6100
  ул."Ил.Макариополски" 46

  Адрес магазин

  Казанлък 6100
  ул.Стара Планина 18

  Поръчки и запитвания

  0898509716
  innauto1957@gmail.com

  за цялата страна - доставка с куриер